Expert Blog

Förstå friktion

Nyligen blev vi ombedda att undersöka ett problem med en installation som blev för varm på grund av kraftig friktion. Detta kan vara ett vanligt problem så det är bra att känna till de inblandade faktorerna.  I den här bloggen förklarar vi hur friktion uppstår och hur den kan mätas.

Transportbandets historia

Låt oss göra en resa tillsammans bakåt i tiden, för att uppleva transportbandets fascinerande historia. Man ser dagens krav som självklara för nästan alla slags produktionslinjer, men transportbandet har genomgått en lång och slingrande utveckling under århundraden.