Ryan Ensor

Ryan Ensor

Ryan Ensor är MarCom Supervisor vid Habasit America. Han är specialist på att beskriva och formulera verksamheten på ett övertygande sätt. Privat är han en inspirerad fiktionsförfattare och konstintresserad, framför allt av film.